Jimco Nor

LUKT

Lukt

Ingen nese i verden lukter antagelig helt det samme. Kanskje en drøy påstand, men vi som mennesker er jo ikke like noen av oss, så derfor er det ganske logisk at vi heller ikke kjenner og oppfatter lukt eksakt på samme måte. Det som oppfattes som god lukt for noen kan oppfattes som svært dårlig lukt for andre.

Nesen er det beste "instrumentet" for å avgjøre hvordan lukt oppfattes. Lukt har vi rundt oss hele tiden og terskelen for lukt har gått kraftig ned siste årene, som innebærer at vi ikke lenger ønsker at det skal lukte mat rundt oss i nærmiljøet eller annen type lukt i hjemmet, på kontoret, som kan oppfattes som sjenerende eller irriterende på en eller annen måte.

Ved å bestemme ulike lukter bruker man fremdeles i dag den menneskelige nesen til å dufte seg frem i paneler for å avgjøre god og dårlig lukt.

I mange sammenhenger har man gjennom de siste 20 årene brukt parfymerte oljer, rengjøringsmiddel etc. for å kamuflere sjenerende lukt, både i kontorlokaler og spesielt i biler. Dette er ikke spesielt miljøvennlig og for allergiske mennesker kan dette virke svært ubehagelig eller fremkalle f.eks. allergiske reaksjoner.

Ved fjerning av lukt permanent kreves det derfor en individuell behandling i hvert enkelt tilfelle for å få fjernet "luktgenet". Bruk av UV-C og ozon er det kraftigste oksidasjonsmiddel man kan bruke for å bryte ned lukt, fjerne organisk forurensning. Husk derfor at man kanskje må gjenta en behandling for å få fjernet lukten permanent i visse tilfeller og at anbefalte tider for behandling er basert på en generell oppfatning av når en lukt kan være fjernet.

Når man skal fjerne lukt egner ozonbehandling seg svært godt og ved bruk av vår UV-C teknologi - også kalt FOTOLYSEOKSIDASJON, vil vi kunne redusere lukten med ca. 95 %. I mange større prosjekter vil vi kunne gi garanti på at vi fjerner lukten ved bruk av vår teknologi.

Et område hvor vår teknologi egner seg meget godt, er fjerning av "kloakklukt" eller hydrogensulfid.

Våre beregninger for å garantere at vi fjerner lukt, er basert på lang erfaring og forskning når det gjelder dimensjonering av antall UV-C lamper i f.eks. større industrielle anlegg.

Fotolyseoksidasjon er 100 % miljøvennlig - ingen skadelig reststoffer eller kjemikalier.

 

Powered By Website Baker