Jimco Nor

Moderne mat- og næringsmiddelindustri stiller høye krav til kvalitet på alle plan.

FLO-D Mini

Jimco Nor har miljøvennlige løsninger mot bakterier, muggsopper og uønsket lukt,
- uten bruk av kjemikalier;
- i en enkel mobil enhet 

Et kjent problem
Industriell matvareproduksjon kan bli utsatt for bakterier og muggsopper selv med en høy hygienisk standard. Et for høyt antall bakterier kan være igjen, - selv etter grundig renhold og desinfisering av maskiner og utstyr. Uønsket og dårlig lukt skaper problemer, såvel i produksjonen som til virksomhetens omgivelser. Dette kan fort bli en kostbar affære med klager, ødelagte næringsmidler og i ytterste konsekvens, svekket omdømme og negativ publisitet

En enkel løsning
FLO-D Mini mobil luftrenser fra Jimco Nor AS, gjør det enkelt, raskt og effektivt å sterilisere, samt fjerne uønsket lukt fra et avgrenset område.

FLO-D Mini er særlig egnet for småskala næringsmiddelindustri.

Det daglige renholdet er fortsatt det viktigste for å opprettholde en god hygienisk standard, men med FLO-D Mini forhindres spredning og utvikling av soppsporer, bakterier og andre uønskede mikroorganismer på såvel produksjonsutstyr som verktøy, og i produksjonslokalene.

Dette gir sikker matvareproduksjon og god økonomi

Powered By Website Baker