Jimco Nor

MAC500 


Jimco Nor har spesialisert seg på å bekjempe lukt ved hjelp patentert UV-C og Ozon teknologi. En teknologi som i 1999/2000 ga Jimco: EUs miljøprisen i kategorien ren teknologi  - ved hjelp av denne teknologien bekjempes en rekke luktgener og man får en redusert risiko for overføring av smittsomme sykdommer.

MAC500 avgir små mengder ozon som legger seg på alle overflater og bryter ned micro-organismer og bakterier. I konsentrasjon er det samme nivå (0.02 ppm) som ute i friluft og representerer ingen risiko. MAC500 egner seg for romstørrelser opp til ca 20 m2.

 

 

 

 

Forbedret inneklima, bedre arbeid!
Et dårlig inneklima i rommet vi beveger oss i påvirker vår livskvalitet og helse negativt. Ubehagelig lukt kan i seg selv skape ubehag, men innendørs luftforurensning er også en kilde til hodepine, pusteproblemer, utmattelse og astma. Alle disse genene påvirker folks arbeid og konsentrasjon.

Derfor er MAC500 en god investering - en investering i livskvalitet og helse.

JIMCO produkter renser luften ved ozon produserende UV-C lys. UV-C lys reagerer med oksygen i luften og danner ozon. Ozon vil naturlig nedbrytes etter en periode avhengig av mengden av materiale som skal oksyderes (renses) og hvor mye UV-C lys som er til stede. Etter at ozon har reagert med organiske stoffer vender den tilbake til den opprinnelige form som er oksygen (O2). Denne metoden medfører at det ikke dannes nitrogenoksider (NOX) noe som skjer i den konvensjonelle fremstillingsmetode hvor ozon dannes ved hjelp av høyspenning.

Teknologien bak MAC500 gir nedsatt sykefravær!
En vitenskapelig studie i Canada har påvist effekten av UV-C teknologi knyttet til inneklima. Undersøkelsen ble gjennomført blant 771 ansatte i et selskap og funnene er publisert i "The Lancet" 362 Vol, 29.11.2003. Resultatene viste entydig en reduksjon i sykefraværet på opp til 40%

- Og en daglig økning i produktiviteten på opptil 10%.

Ozon er ikke oppført i Environmental Protection Agency liste over farlige stoffer

MAC500 kan brukes overalt.

MAC500 kan forbedre inneklimaet hvor mennesker oppholder seg til daglig.

- MAC500 kan brukes kontinuerlig i oppholdsrom.

Siden MAC500 reduserer mengden av bakterier, virus og soppsporer er luftrenseren også velegnet i bakteriebelastede miljøer.

Lukt kan være vanskelig å bli kvitt.
Selv om rommet er godt ventilert, kan det være vanskelig å fjerne lukt. Med MAC500 kan du permanent løse luktproblemer av ethvert slag og uten bruk av kjemikalier. Lukten kommer ikke tilbake med mindre kilden til forurensning fortsatt er til stede.

MAC500 fjerner ikke bare lukt fra luften, men også lukt som sitter i:

- Tepper, gardiner, vegger og lignende.

I tillegg reduserer MAC500 mengden av bakterier, virus og soppsporer og er derfor spesielt egnet i alle rom der det er mange mennesker.

Lett å installere!
MAC500 plasseres høyt i rommet - på en hylle, vegg eller tak.


Tekniske data:
UV lampe 1×8 W Driftslampen  8000 timer
Spenning 230V Lengde 310 mm
Strømforbruk 25w Høyde 90 mm

Romstørrelse

60 m3

Bredde

90 mm
Ozonmengde    g/h 0,0175  

 

 

Bruksområder

Eksempler på bruksområder - med MAC500:

Hovedområde Anvendelse
Sykehjem/Pleiehjem
 • Kjøkken
 • Vaskeri
 • Skyllerom
 • Oppholdsrom
 • Beboerværelser
   
Skoler
 • Klasselokaler
 • Lærerværelser
 • Gymsal
Venteværelser
 • Lege
 • Tannlege
 • Skadestue/akuttmottak
 • Kiropraktor
 • Dyrlege, etc.
Sykehus, psykiatriske klinikker
 • Kjøkken
 • Oppvask
 • Skyllerom
 • Oppholdsrom
 • Beboerværelser
Landbruk
 • Luktsanering i omkledningsrom
Bilforhandlere    Fjerning av:
 • Røyklukt
 • Lukt fra kjæledyr
 • Mugglukt i brukte biler, etc.
(Mac500 leveres også med 12 volt.)
 
Hoteller
 • Kjøkken
 • Oppvask
 • Skyllerom
 • Oppholdsrom
 • Hotellværelser
 • Tøyskap/rom
 • Felles toalettrom, etc.
 • Barer
Private virksomheter
 • Kontorlandskaper
Bygningsmalere
 • Fjerning av lukt etter maling og lakkering
Offentlige toaletter
 • Langs veier/motorveier
 • Jernbanestasjoner
 • I sentrum
 • T-bane
 • Museer
 • messesentre, etc.
Powered By Website Baker