Jimco Nor

OZ 1000- OZ 2000

Eliminering av muggsopp opptil 99,9%

 

 

Lukt kan være vanskelig å bli kvitt.

Selv om rommet er godt ventilert, kan det være vanskelig å fjerne lukt. Med OZ 1000 & OZ 2000 kan du permanent løse luktproblemer uten bruk av kjemikalier. Lukten kommer ikke tilbake med mindre kilde til forurensning er fortsatt til stede. - Så la OZ 1000 eller OZ 2000 rense lokalet f.eks. om natten da det ikke er mennesker tilstede. OZ 1000 & OZ 2000 er lett å innstallere, apparatet plasseres bare høyt i rommet - på en hylle, vegg eller tak.

Luktsanering i bruktbiler er et populært bruksområde for OZ 1000 og OZ 2000

Alle som handler med bruktbiler har prøvd å fjerne uønsket lukt, som røyk, hund m.m med enkle vaskemidler, som sjelden gir gode og varige resultater. Løsningen på dette kan være å plassere en OZ 1000 i bilen i ca 15-20 min og all lukt fjernes fra bilen permanent. Med våre løsninger kan man effektivt rense en bil, bobil, campingvogn og båt på 15 min og opp til 1-2 timer - alt avhengig av luktkonsentrasjonen. Bilens AC anlegg kan du rense fritt for bakterier samtidig. Vi har levert OZ 1000 til 100 talls bilpleieselskaper, utleie og klargjøringselskaper. 

 

 

 

Dårlig inneklima

Dårlig inneklima i rom mennesker oppholder seg i, påvirker vår livskvalitet og helse negativt. Det kan være illeluktende stoffer fra avfall, muggsopp, sigaretter, industrielle prosesser osv. Ubehagelig lukt kan i seg selv skape ubehag, men innendørs luftforurensning er også en kilde til hodepine, pusteproblemer, utmattelse, muskelspenninger, astma og allergier, tørr slimhinne og øyeirritasjon. Alle disse symptomene påvirker menneskers arbeidsevne og konsentrasjon. OZ 1000 og OZ 2000 fjerner ikke bare lukt fra luften, men også lukt som sitter i tepper, gardiner, vegger og lignende.

Derfor er OZ 1000 & OZ 2000 en god investering ...

Det er en investering i bedre trivsel, økt effektivitet, økt trivsel og mindre fravær - Investering i livskvalitet og helse.

 

MERK!!
Det skal ikke oppholde seg mennesker eller dyr i rom hvor OZ 1000 el. OZ 2000 brukes !

 

Fordeler med OZ 1000 & OZ 2000

- Ren fysisk prosess uten kjemikalier
- Fordelaktig i forhold til filtreringsteknikker
- Ingen negative miljøeffekter.
- Minimal strømforbruk
- Høy driftssikkerhet
- Krever lite vedlikehold
- Lett å installere
- Liten investering
- Flyttbar

  

Tekniske Data: OZ 1000

 

Tekniske Data: OZ 2000

 

UV-lamper:

1×16 W

UV-lamper:

2x16W

Drift-timer (lampe)

8000 timer

Drift-timer (lampe)

8000 timer

Spenning:

230V

Spenning:

230V

Strømforbruk:

30W

Strømforbruk:

60W

Anbefalt Romstørrelse

125 m3

Anbefalt Romstørrelse

250 m3

  

Bruksområder

Eksempler på bruksområder - med OZ 1000 & OZ 2000:

Hovedområde Anvendelse
Sykehjem/Pleiehjem
 • Lukt og bakteriesanering av kjøkken
 • Luktsanering før innflytting av nye beboere 
Landbruk 
 • Luktsanering i omkledningsrom 
Bilforhandlere 
 • Fjerning av:
 • Røyklukt, oppkast m.m
 • Lukt fra kjæledyr 
 • Mugglukt i bruktbiler, etc.
 • Rensing av aircondition 
Hoteller
 • Luktsanering av hotellrom 
 • Desinfeksjon av kjøkken 
 • Luktsanering av søppelrom 
Borettslag  
 • Luktsanering av leiligheter før innflytting av nye leietakere
 • Fjerning av lukt i søppelrom 
Containere    
 • Effektiv rensing av luft og mikroorganismer 

 
Sentralrenseanlegg 
 • Luktsanering i risterom 
 • Luktsanering i slambehanlingsrom
 • Pumpestasjoner i åpent område 
Skadesanering og skadetjenester 
 • Luktsanering etter brann
 • Flom av kjeller
 • Kloakkoverløp
 • Liklukt
 • Luktsanering etter skadedyr
 • Hærverk med illeluktende materiale 
Bygningsmalere
 • Fjerning av lukt etter maling og lakkering
 • Sanering av lukt fra tepper og møbler etter rengjøring  

 

Powered By Website Baker