Automatisk desinfeksjon av overflater

Foredling av mat og næringsmidler – strenge krav

Det stilles svært høyes krav til hygiene i mat- og næringsmiddelindustri. Med introduksjon av UV-C basert desinfeksjon av overflater tilføyes enda et bruksområde til vår patenterte UV-C teknologi til bruk i industrien. En teknologi som vil effektivisere rutinene i næringsmiddelindustrien. Vår teknologi er tildelt EUs miljøpris og benyttes i våre egenproduserte luftrenseanlegg og systemer. Systemene benyttes til å fjerne luktgener, forbedre inneklima og redusere brann- og smittefare.

Spar på energien og øk holdbarheten på mat

  • spar 1000-vis av liter med vann og energi
  • effektiv desinfisering i hørner og kroker, samt i
    ventilasjonskanaler og på kjølebatterier
  • reduserer tidkrevende manuelt arbeid med vann og kjemikalier
  • unngår helsefarlige kjemikalier som samtidig belaster miljøet
  • unngår miljøskadelig utslipp av klorholdig spillvann
  • reduserer svinn og øker holdbarthet på frukt og grønt

FLO-D Mini Mark 2 – effektiv, smart og pålitelig

Denne smarte mobile enheten kan også flyttes fra rom til rom og passer perfekt til småskala matproduksjon. Den steriliserer miljøet og hjelper til å holde hygienenivået høyt. Holdbarheten øker og matsvinn reduseres.

For mer informasjon, gå til produktsiden