Miljøvennlige Løsninger

Automatisk desinfeksjon uten bruk av kjemikalier eller vann

Det stilles svært høyes krav til hygiene i mat- og næringsmiddelindustri. Med introduksjon av UV-C basert desinfeksjon av overflater tilføyes enda et bruksområde til JIMCOs patenterte UV-C teknologi. En teknologi som bidrar til dels å effektivisere og automatisere rutinene for desinfeksjon i mat- og næringsmiddelindustri. JIMCOs teknologi er tildelt EUs miljøpris og benyttes i egenutviklede luftrenseanlegg og KPC systemer. Systemene benyttes til å fjerne luktgener, forbedre inneklima og redusere brann- og smittefare.

Spar på energien og øk holdbarheten

  • mindre ressursbruk – spar 1000-vis av liter med vann og energi
  • grundig desinfisering i hjørner og kroker, ventilasjonskanaler og på kjølebatterier
  • reduserer tidkrevende/manuelt arbeid med vann og kjemikalier
  • unngår helsefarlige kjemikalier som samtidig belaster miljøet
  • unngår miljøskadelig utslipp av klorholdig spillvann
  • reduserer svinn og øker holdbarthet på frukt og grønt

Sikker matvareproduksjon og god økonomi.

FLO-D Mini Mark 2 – enkelt og effektiv – uten bruk av kjemikalier

Denne automatiske og mobile enheten kan enkelt flyttes fra rom til rom og passer perfekt til småskala matvareproduksjon. Den rengjør og steriliserer miljøet samt hjelper til med å holde hygienenivået høyt. Holdbarheten øker og matsvinnet reduseres.

Svært godt egnet for bruk i produksjonslokaler for kjøtt, fisk og kylling.

Det daglige renholdet er fortsatt det viktigste for å opprettholde en god hygienisk standard, men med FLO-D Mini mark 2 forhindres spredning og utvikling av soppsporer, bakterier og andre uønskede mikroorganismer på såvel produksjonsutstyr som verktøy, og i produksjonslokalene. Dette gir sikker matvareproduksjon og god økonomi.

Se video: UV-C og ozon løsninger.

Mer informasjon om FLO-D MINI, gå til produktsiden

Testresultat ved bruk av FLO-D Mini mark 2