Miljøvennlige Løsninger

Sterilisering av luft ved hjelp av UV-C lys.

Jimco AS i Danmark har gjennom et samarbeidsprosjekt med Statens Serum Institut i København, gjennomført diverse beregninger med hensyn til sterilisering av romluft i operasjonsstuer på sykehus.

UV-bestråling for å fjerne patogene bakterier i forbindelse med luft som tilføres i produksjonslokaler for mat, eller til rom hvor man er helt avhengig av ren luft, dette er et område hvor UV bestråling kan brukes med stor grad av suksess.

En fullstendig reduksjon av antall bakterier er ikke mulig – altså 100 %. Det er fordi det er en logaritmisk sammenheng mellom reduksjon/nedbryting av bakteriene og UV bestråling (dose). I de fleste tilfeller er dette heller ikke nødvendig, men man kan oppnå en maksimal reduksjon på 99,9% og i de fleste tilfeller viser det seg at det er tilstrekkelig med en vesentlig reduksjon (kanskje 70-80 %) av antall bakterier for å oppnå et tilfredsstillende resultat.

Ved beregning av antall lamper og lampestyrke (UV-C lys), så har Jimco utarbeidet tabeller i forhold til ulike type bakterier som man ønsker å bryte ned, slik at dette danner grunnlag for vår løsning i hvert enkelt tilfelle og avhengig av ønsket oppnåelsesgrad i reduksjon av antall bakterier i luften.

Ved bruk av UV-C, belyses romluften med relativt lav UV-C bestråling styrke. Den høyeste virkningsgraden oppnås når hver stråle tilbakelegger størst mulig avstand, dvs før den absorberes gjennom en motstand i form av overflate.  

Sterilisering av luft på hotell

Hotelldrift er som drift av andre institusjoner og virksomheter med mange mennesker samlet under ett tak, – utsatt for bakterier, virus, sopp, mugg og mulig dårlig lukt. Alt et hotell ikke vil bli identifisert ved.

En effektiv, miljøvennlig, rask og enkel UV-ozon-behandling med en Jimco OZ 1000 gir lukt-, bakterie-, virus-, sopp- og muggfrie omgivelser for gjester såvel som ansatte på kortest mulig tid. OZ 1000 bidrar til et effektivt renhold med kortere nedetid på hvert gjesterom. Dette kan gi høyere lønnsomhet da de ansatte blir mindre eksponert for smitte som gir bedre helse og mindre fravær.
Resultatet er fornøyde gjester i rene, velluktende rom i et rent hotell.

Her kan du lese om mobil kompaktrenser fra Jimco Nor.