Miljøvennlige Løsninger

Fakta om bruk av ozon

JIMCOs miljøvennlige teknologi er utviklet i danmark og kjent over hele verden for å rense luft og desinfisere overflater effektivt opptil 99,99%. Prosessen i JIMCOs teknologi kalles fotolytisk oksidasjon, som er en kombinasjon av fotolyse og ozonolyse. Begge prosessene er nødvendige for å oppnå ønsket effekt

1.
Ozon er et potent antimikrobielt middel som effektivt kan drepe virus, bakterier, sopp og
parasitter, inkludert de som forårsaker matforringelse eller menneskelige sykdommer.

2.
Effektiviteten av ozon avhenger av den aktuelle mikroorganismen og behandlingsbetingelsene.

3.
Ozon ødelegger mikroorganismer ved å reagere med visse oksiderbare (nedbrytbare) cellulære komponenter,
hvor endelige reaksjoner fører til celleskader og død.

4.
Ozon; i motsetning til andre kjemiske behandlinger, ødelegger mikroorganismer umiddelbart og
effektivt – uten å etterlate skadelige rester i behandlet mat eller overflater. Derfor er ozon sikrere og mer miljøvennlig enn de fleste andre antimikrobielle midler.

5.
Produksjon og bruk av ozon i matforedling er trygg, forutsatt at konsentrasjonen
kontrollert og overvåket. Tillatt eksponeringsnivå for ozon er 0,1 ppm i arbeidsmiljø og
matforedlingsmiljøer i 8 timer.

Prosessen i JIMCOs teknologi kalles Fotolytisk oksidasjon, som er en kombinasjon av fotolyse og ozonolyse. Begge prosessene er nødvendige for å oppnå ønsket effekt

Fotolytisk oksidasjon?


Fotolyse er en fotonedbrytningsprosess og er effekten av UV-C-strålingen. Organiske molekyler (f.eks. bakterier, bakterier, fett, soppsporer og virus) vil bli brutt ned av fotoner når de utsettes for UV-C lys. Ozonolyse er oksidasjonsprosessen og er effekten av det naturlige ozon som produseres av lampene.

De nedbrutte og ødelagte organiske molekylene blir utsatt for ozon, og ozonet lager en kald-forbrenning med de organiske molekylene og ødelegger dem. Den fotolytiske oksidasjonsprosessen etterlater ingen flyktige forbindelser eller reststoffer til miljøet . Når celler eksponeres for UV-stråler i området 200–300 nm, absorberes det i DNA, RNA og protein. Absorpsjonen av UV ødelegger celleveggen og bryter ned DNAet i mikroorganismen. Når virus utsettes for UV-C vil UV-C ødelegge det ytre proteinbelegget som fører til inaktivering av viruset. Når et virus er inaktivert kan det ikke lenger infisere deg.

Ozon er verdens naturlige sterilisator. Ozon vil effektivt inaktivere virus.

Virus: En mikroorganisme som er mindre enn en bakterie som ikke kan vokse eller formere seg bortsett fra i en levende celle. Et virus invaderer levende celler og bruker deres kjemiske maskineri for å holde seg selv i live og for å replikere seg selv. Virus kan inneholde enten DNA eller RNA som genetisk materiale.

Les mer om teknologien i Jimcos produkter