Miljøvennlige Løsninger

Automatisk desinfeksjon av overflater i industrien, storkjøkken og helsesektoren

Desinfiserer effektivt – uten manuelle prosesser, kjemikalier eller vann.

Med introduksjon av UV-C basert desinfeksjon av overflater tilføyes enda et bruksområde til vår patenterte UV-C teknologi, som er tildelt EUs miljøpris og siden 1993 er brukt i vår egenproduserte luftrenseanlegg – systemer, der de bl.a brukes til å fjerne luktgener, forbedre inneklima og redusere brann- og smittefare.

Det nå er mulig og automatisk desinfisere overflater, der dette tidligere måtte behandles manuelt, innebærer en  lang rekke fordeler både driftsøkonomisk, miljø -og arbeidsmiljømessig.

Hvorfor gå over til automatisk desinfeksjon av overflater

  • Unngå tidkrevende manuell desinfeksjon med vann og kjemikalier.
  • Spar 1 000-vis av liter med vann, samt energi til oppvarming og tørking.
  • Desinfiser mer effektivt i hjørner, sprekker, i ventilasjonskanaler og på kjølebatterier.
  • Unngå helsefarlige kjemikalier som belaster miljøet og arbeidsmiljøet.
  • Unngå miljøskadelige utslipp av klorholdig spillvann.

Internasjonale referanse bedrifter med FLO-D Mini Mark 2.

Last ned FLO-D brosjyre