Miljøvennlige Løsninger

Automatisk desinfeksjon – sterilisering med FLO-D teknologi

– ingen bruk av kjemikalier eller vann

UV-bestråling for å fjerne patogene bakterier i forbindelse med luft som tilføres i produksjonslokaler for mat, eller til rom hvor man er helt avhengig av ren luft, dette er et område hvor UV bestråling kan brukes med stor grad av suksess. Med introduksjon av UV-C basert desinfeksjon av overflater tilføyes enda et bruksområde til JIMCOs patenterte UV-C teknologi, som er tildelt EUs miljøpris og siden 1993 er brukt i vår egenproduserte luftrenseanlegg – systemer, der de bl.a brukes til å fjerne luktgener, forbedre inneklima og redusere brann- og smittefare.

Det er enklere og raskere å desinfisere overflater ved hjelp av denne automatiske prosessen som FLO-D teknologien muliggjør. Der det tidligere måtte behandles manuelt med vann og kjemikalier, kan en nå svært miljøvennlig metode og prosess benyttes ved hjelp av FLO-D og en UV-C og ozonprosess som kalles fotolytisk oksidasjon.

Hvorfor gå over til automatisk desinfeksjon av overflater

  • Unngå tidkrevende manuell desinfeksjon med vann og kjemikalier.
  • Spar 1 000-vis av liter med vann, samt energi til oppvarming og tørking.
  • Desinfiser mer effektivt i hjørner, sprekker, i ventilasjonskanaler og på kjølebatterier.
  • Unngå helsefarlige kjemikalier som belaster miljøet og arbeidsmiljøet.
  • Unngå miljøskadelige utslipp av klorholdig spillvann.

Internasjonale referanse