FLO-D Mini – Mobil Rense Enhet

Moderne mat- og næringsmiddelindustri stiller høye krav til kvalitet på alle plan.

FLO-D Mini

Jimco Nor har miljøvennlige løsninger mot bakterier, muggsopper og uønsket lukt,
– uten bruk av kjemikalier;
– i en enkel mobil enhet

Et kjent problem

Industriell matvareproduksjon kan bli utsatt for bakterier og muggsopper selv med en høy hygienisk standard. Et for høyt antall bakterier kan være igjen, – selv etter grundig renhold og desinfisering av maskiner og utstyr. Uønsket og dårlig lukt skaper problemer, såvel i produksjonen som til virksomhetens omgivelser. Dette kan fort bli en kostbar affære med klager, ødelagte næringsmidler og i ytterste konsekvens, svekket omdømme og negativ publisitet

En enkel løsning – uten kjemikalier

FLO-D Mini mobil luftrenser fra Jimco Nor AS, gjør det enkelt, raskt og effektivt å sterilisere, samt fjerne uønsket lukt fra et avgrenset område.

FLO-D Mini er særlig egnet for småskala næringsmiddelindustri.

Det daglige renholdet er fortsatt det viktigste for å opprettholde en god hygienisk standard, men med FLO-D Mini forhindres spredning og utvikling av soppsporer, bakterier og andre uønskede mikroorganismer på såvel produksjonsutstyr som verktøy, og i produksjonslokalene.

Dette gir sikker matvareproduksjon og god økonomi