FLO – K Industrirenseanlegg (lav temp)

JIMCO FLO-K luftrenseanlegg til industrien


JIMCO A/S i Danmark har gjennom mange år utviklet og produsert luktrenseanlegg spesielt til industrien. Anleggene fra JIMCO baserer seg på UV-C og Ozon teknologi og som i prinsippet kan beskrives som Fotolyseoksidasjon. Dette består i at det foregår en kaldforbrenningsprosess som ikke avgir skadelige restprodukter til omgivelsene.

FLO-K anlegg fremstilles og leveres til ulike oppgaver.
Anlegget som vist her, er montert tilknyttet et fellesavkast fra steke- og røkeprosesser i forbindelse med fremstilling av ferdige middagsretter. Det er dimensjonert for å behandle en luftmengde på 33.000 m3/h.

Les mer her og last ned brosjyre