Miljøvennlige Løsninger

JIMCO FLO-K luftrenseanlegg til industrien


JIMCO A/S i Danmark har gjennom mange år utviklet og produsert luktrenseanlegg spesielt til industrien. Anleggene fra JIMCO baserer seg på UV-C og Ozon teknologi og som i prinsippet kan beskrives som Fotolyseoksidasjon. Dette består i at det foregår en kaldforbrenningsprosess som ikke avgir skadelige restprodukter til omgivelsene.

FLO-K anlegg fremstilles og leveres til ulike oppgaver.
Anlegget som vist her, er montert tilknyttet et fellesavkast fra steke- og røkeprosesser i forbindelse med fremstilling av ferdige middagsretter. Det er dimensjonert for å behandle en luftmengde på 33.000 m3/h.

Den forurensede luften bestråles med spesiallamper, og det oppstår en fotolyseoksidasjon. Dernest skjer
det en kaldforbrenning – dvs. destruksjon av de organiske substansene (fett, lukt etc.). De små
mengder med restprodukter som oppstår, er 100% biologisk nedbrytbare og forlater luftavkastet sammen
med avkastluften.

JIMCO FLO-K systemet kan være en kombinasjon av et fotolyseoksidasjons anlegg og et kullfilter, som settes inn etter FLO anlegget. Dette er valgfritt og er avhengig av kravene til renseeffekt som kan være en reduksjon på opp til 90-99,9%. Ytterligere fordel: Kanalene blir sterilisert med JIMCO FLO-K systemet.

Ozonet som produseres i et FLO-K anlegg, medfører en vedvarende regenerering av det ettermonterte kullfilter/katalysator og derved reduserer man kostnader til hyppig bytte av kullet.