Miljøvennlige Løsninger

JIMCO FLO-P luftrenseanlegg til industrien

JIMCO A/S har utviklet og patentert en fotolyseoksidasjons-teknologi spesielt egnet for reduksjon av fett/olje samt aromatiske stoffer i avkastluft med høye temperaturer fra for eksempel; steke-, koke- og frityrprosesser.

Prosessen skjer på følgende måte:

Trinn 1: Den varme og forurensede luften (primærluften) går igjennom FLO anleggets nederste del.

Trinn 2: Luften ledes gjennom et labyrintfilter, der det skjer en trykkfordeling og utskilling av de største olje- og vanndråpene.

Trinn 3: For nedkjøling av den primære luften tilføres sekundærluft fra rommet (evt. via et punktavsug fra en produksjonslinje). Herved utskilles og kondenseres en større mengde olje, fett og vann fra den primære luftstrømmen.

Trinn 4: Fotolyseoksidasjons-prosessen foregår med spesielle UV-C lamper. Lysstrålene fra disse både spalter molekylkjedene i luftstrømmen og produserer samtidig litt ozon som oksiderer de spaltede produktene. Dermed oppnås både en fjerning av fett, olje og lukt i avtrekksluften.

Les mer her og last ned brosjyre.