Miljøvennlige Løsninger

LUFTRENSEANLEGG FOR INDUSTRIEN

JIMCOs luftrensesystemer for industrien er basert på JIMCOs prisbelønnte og patentert UV-C og ozon teknologi som renser luft, fjerner lukt og bryter ned fett/olje. Prosessen for å behandle luften og fjerne lukt i industrien gjøres ved å ta i bruk en prosess som kalles Fotolytisk oksidasjon som bruker en kombinasjon av ultrafiolett UV-C stråling og ozon. Siden 1993 har JIMCO spesialisert seg på området for reduksjon av fett, lukt og aromatiske forbindelser i avtrekksluft. Gjennom utviklingen av denne unike UV-C & Ozon-teknologien kan vi dermed eliminere flere miljøfarer som blir generert av industrielle og kommersielle prosesser.

Fotolyse er en prosess der UV-C-stråling muliggjør en nedbrytning av organiske materiale (f.eks. fett og olje). Ozonolyse er en oksidasjonsprosess der de organiske partiklene brytes ned ved hjelp av ozon, gjennom en kaldforbrenning. Ozon (produsert av lampene) er en ustabil naturgass som allerede finnes i naturen og som bidrar til å rense jordens overflate.

I tillegg til industriell uftrensing er FLO-D teknologien svært effektiv for å fjerne lukt fra industri og produksjon, nedbryting av olje/fett, sterilisering og desinfeksjon.

FLO-K Luftrensesystem (lav temperatur)

JIMCO FLO-K systemet kan være en kombinasjon av et fotolyseoksidasjons anlegg og et kullfilter, som settes inn etter FLO anlegget. Det er valgfritt og avhengig av kravet til renseeffekt, som kan være en reduksjon på opp til 90-99,9%. Kanalene blir sterilisert med JIMCO FLO-K systemet. Ozonet som produseres i et FLO-K anlegg fører til en vedvarende regenerering av det ettermonterte kullfilter/katalysator og dermed vil kostnadene knyttet til hyppig bytte av kull samtidig reduseres. Mer informasjon om FLO-K renseanlegg…

FLO-P Luftrensesystem (høy temperatur)

JIMCOs patentert teknologi er svært godt testet ut og egner seg spesielt godt til reduksjon av fett, olje og aromatiske stoffer som man finner i avkastluft ved høye temperaturer fra eksempelvis steke-, koke- og frityrprosesser ved matproduksjon. Siden 1993 har JIMCO nettopp spesialisert seg på området for reduksjon av fett, lukt og aromatiske forbindelser i avtrekksluft ved høye temperaturer. Gjennom utviklingen av den unike UV-C & Ozon-teknologien kan vi eliminerer flere miljøfarer generert av industrielle og kommersielle prosesser. Mer informasjon om FLO-P renseanlegg.

STERILISERING – DESINFISERING

Utviklet for bakterieutsatte miljøer – helsesektor og næringsmiddelindustri

JIMCOs FLO- D Teknologi er utviklet til bruk innenfor industri- og produksjonsbedrifter som har strenge krav til hygiene og bakteriekontroll, som vet produksjon av fisk, kjøtt, kylling eller frityrbasert mat. En automatisk prosedyre med FLO-D teknologi, vil sterilisere og desinfisere luften og overflater, vegger, tak og utstyr iløpet av få timer. En løsning som derfor egner seg spesielt godt innen helsesektoren (sterile operasjonsrom) og i næringsmiddelindustrien. FLO-D teknologien har svært gode dokumenterte resultater. og brukes over hele verden. Listeria og e-coli er noen av de bakterier som FLO-D teknologien fjerner helt.

Hvorfor gå over til automatisk desinfeksjon ?

Fordeler med UV-C og ozon til sterilisering:

  • Unngå tidkrevende manuell rutine med vann og kjemikalier
  • Spar 1 000-vis av liter med vann og spar energi til oppvarming/tørking
  • Desinfiser effektivt i hjørner, sprekker, ventilasjonskanaler og på kjølebatterier
  • Mer effektiv sterilisering av produksjonsutstyr og containere
  • Unngå helsefarlige kjemikalier som belaster miljøet og arbeidsmiljøet
  • Unngå miljøskadelige utslipp av klorholdig spillvann

Fjerner virus, bakterier og mikroorganismer på overflater, utstyr og luften

En mindre forurensning med mikroorganismer kan føre til en defekt vare – som igjen kan bli en kostbar affære for selskapet. For å unngå dette velger stadig flere bedrifter å bruke UV-luftdesinfeksjons-systemer. Sammen med PLS-kontrollen sørger spesielle UV-C-sensorer utviklet av JIMCO for at UV-C-lyset er 100 % effektivt til overflatedesinfeksjon. Avhengig av den forhåndsberegnede UV-C-dosen kan bakterier og mikroorganismer elimineres helt opptil 99,9 %.

FLO-D Mini – mobil luft- og overflate desinfeksjon

Med en FLO-D Mini Mark 2 kan bedriften gjøre sterilisering og desinfeksjon effektiv og grundig på en smart og tidsbesparende måte. Lokalene steriliseres opp til 99,9% og uønsket lukt fjernes. Daglig renhold vil fortsatt være en viktig del, men ved bruk av FLO-D Mini Mark 2 så vil man hindre spredning og utvikling av sopp, bakterier og mikroorganismer. Det vil bidra til trygg og sikker matvareproduksjon samtidig kunne gi lavere kostnader med mindre bruk av miljøskadelige kjemikalier og lavere ressursbruk.

Flere FLO-D Mini enheter kan knyttes sammen for å dekke behandlingen av større områder samtidig.

Mer informasjon..

Videopresentasjon – Bruk av FLO-D Teknologi i praksis

FLO-D FIXED – til store arealer

Fastmontert luft- og overflate desinfeksjon

FLO-D teknologien har ingen begrensning og kan skaleres opp og dermed tilpasses større arealer og mer krevende behov. Løsningen kan leveres som fastmontert modell, såkalt FLO-D Fixed. Samme teknologi og utviklet for å håndtere desinfeksjon i større virksomheter. FLO-D Fastmontert leveres med styreskap – et kontrollpanel hvor alt styres fra utsiden av område som behandles med ozon.

Mer informasjon…

Kontakt oss for en samtale om bruk av FLO- Teknologi – E-post marked@jimco.no