Nyheter og informasjon

Tema Ozon- og UV-C

Jimco har i en årrekke levert løsninger for å fjerne dårlig lukt, rense luft for forurensning og å skape rene ventilasjonskanaler og forbedre avtrekksystemer, dette gir økt trygghet og forebygger brann.

Her kan du lese om ulike tema og saker som Jimco er opptatt av og ønsker å gi våre kunder og markedet informasjon om.