Miljøvennlige Løsninger

20 år med UV-C og ozonløsninger i Norge

I år har Jimco Nor AS vært representert i det norske markedet i over 20 år. Jimco Nor AS startet opp som agent for JIMCO AS i Danmark i år 2004. Siden den gangen har vi satset friskt på JIMCOs miljøvennlige UV-C og ozonløsninger til det kommersielle storkjøkkenmarkedet og industrien. Fremover satses det mer på bruksområder som sterilisering og renseanlegg med FLO-Teknologi beregnet for industri og matproduksjon.

JIMCOs FLO-teknologi har åpnet opp for flere bruksområder. Løsninger som FLO-D Mini Mark 2 og FLO-D Fixed er velegnet for småskala næringsmiddelindustri og kan skaleres opp og tilpasses behandlingen av store arealer og krevende produksjonsmiljø. FLO-D teknologien er utviklet for bruk i svært bakterieutsatt industri som fisk-, kylling og kjøttproduksjon, og bakterier som Listeria og E. coli vil fjernes fullstendig. FLO-D teknologi gir sterile overflater og et sterilt produksjonsmiljø som igjen skaper økt trygghet.

Det har ikke bare vært enkelt å skulle overbevise nordmenn, om å ta i bruk UV-C og ozonteknologi til å rense luft på storkjøkkenet. I dag er vi godt etablert i storkjøkkenmarkedet og opplever økende etterspørsel etter våre KPC-løsninger.

Takk til våre kunder og samarbeidspartnere over hele landet, som tar i bruk UV-C og ozonteknologi. Vi er stolte av å tilby unike patenterte og miljøvennlige løsninger, som gir veldig gode resultater for kundene våre.