Miljøvennlige Løsninger

KPC – Storkjøkken – Kjøkkenavtrekk

Vi opplever til stadighet at det er store mengder fett i kanalene på restauranter/hotellkjøkken, der hvor man ikke har prioritert å sette inn UV-anlegg for rensing av blant annet fett. Få rene ventilasjonskanaler og redusert brannrisiko når du steker og la kjøkkenavtrekket arbeide med maksimal effekt!


Med Jimco sine løsninger kan vi redusere lukten med opp til 95 % og i de fleste tilfeller vil kanalene holde seg helt rene. Dette eliminerer blant annet brannrisiko over tid.

Jimco har maksimal fleksibilitet på sine KPC storkjøkkenløsninger. Det vil si at vi kan levere anlegg til selv det mest krevende kjøkken med stor matproduksjon, etterinstallasjon av anlegg – enten i kanalen over kjøkkenhetta eller i kjøkkenhetta rett bak fettfilteret.

Eksempel fra Operabygget i Oslo. Helt rene kanaler i Operabygget etter 2 års drift.
Dette er en Ø630 kanal, hvor det er 12 000 m3 luft fra kjøkkenavtrekk. UV-C lampene er plassert i kanalen.


I KPC-systemet brukes det spesielle lamper, som lager UV-C lys og ozon. Jimco sin patenterte teknologi heter «Fotolyseoksidasjon».
Dette innebærer at UV-C lyset fra lampene ødelegger protein-kjedene i fettet og deretter brytes dette ned av ozonet som dannes i luftstrømmen. Svært effektivt og helt nødvendig i de tilfellene hvor det er mye fett fra matproduksjon. Ved å bruke bare ozon får man ikke samme effekt.

Les mer her og last ned brosjyre.