Miljøvennlige Løsninger

Når bakteriene overtar – hvordan bli kvitt de farlige bakteriene?

Hver dag distribueres store mengder kjøtt, fisk og næringsmidler ut til forbrukerne via matbutikker og detaljhandelen. Terskelen er lav og det blir desverre av og til funnet bakterier i næringsmidler,kjøtt og fisk. Det brukes mye ressurser på vann og kjemikalier i mange av dagens steriliserings-rutiner. Det kan bli et kostbart problem for produsenten, dersom man ikke har hatt god nok sterilisering i produksjonen.

Listeria-funn i gravet laks fra Lerøy

Ifølge mattilsynet måtte et parti på 160 kg med gravet laks trekkes tilbake, på grunn av funn av den kjente bakterien Listeria. Listeria kan være en farlig bakterie for dyr og mennesker. Den finnes i vann, jord, mat og råvarer, og kan gi svært alvorlig sykdom hos mennesker og dyr, se artikkelen på mattilsynet.no. Listeria kan vokse ved lave temperaturer, og i matvarer med lange holdbarheter kan det vokse til et høyt antall bakterier.

Bryter ned DNA-forbindelsene i mikroorganismer

På grunn av stadig høyere hygienekrav i næringsmiddelindustrien, vil bruk av UV-C-lys for å eliminere bakterier og mikroorganismer blir mer og mer vanlig. Teknologien er rimelig, enkel i bruk og gir høyt hygienenivå og større trygghet. Bruk av UV-C-lys for å eliminere mikroorganismer i luften er en teknikk som har vært kjent i flere tiår. Miljøvennlig UV-C-lys og ozon vil redusere mengden mikroorganismer i rommet ved å bryte DNA-forbindelsene i organismene.

En mindre forurensning i mikrobiologien i produktet kan resultere i en ødelagt vare – i siste konsekvens kan det bli en svært kostbar affære for selskapet, når tilbaketrekning av leverte partier må gjennomføres. JIMCO AS står bak en unik patentert teknologi som eliminerer opptil 99,9% alle virus, bakterier, sopp og mikroorganismer i luft, overflater og hele produksjonsmiljøet. Flere bedrifter viser interesse for å bruke desinfeksjonsystemet som er basert på UV-C og ozonteknologi fra JIMCO AS.

Den aller beste metoden for å sterilisere utstyr og lokaler

Bruk av UV-C-lys for å eliminere mikroorganismer i luft, overflater og på utstyr, i forbindelse med matproduksjon, er en teknikk som har vært kjent i flere tiår og benyttes mange steder i verden. UV-C-lys reduserer den totale mengden mikroorganismer i rommet ved å bryte DNA-forbindelsene i organismene. JIMCO har spesialisert seg på utnyttelse av UV-C og ozonteknologi for eliminering av mikroorganismer og lukt. Ved å bruke FLO-D systemet kan du automatisk desinfisere overflatene, enkelt og trygt.

UV-C brukes i dag over hele verden

UV-C og ozonteknologien til JIMCO AS er benyttet i over 20 år i Norge. JIMCO`s FLO-teknologi for sterilisering, er utviklet i Danmark og svært godt utprøvd. Uavhengige tester utført for Danske JIMCO AS, viser at maskinen renser luft, overflater, vegg/tak og kroker med inntil 99,9% – bedre desinfeksjon finnes ikke i markedet slik vi kjenner til i dag. Krever heller ingen bruk av vann eller kjemikalier. Svært effektivt og uten manuelle prosesser og produksjonslokalene steriliseres på en svært effektiv og økonomisk måte. Viktigste er at man eliminerer bakterier og virus i høyeste grad.

Bruk UV-C – og ozonteknologi innen næringsmiddel

På grunn av de høye kravene til renhold og hygiene i næringsmiddelindustrien, fokus på miljøet, økonomi og matvaretrygghet, så tror vi at bruken av UV-C-lys og ozon i kombinasjon, for å eliminere virus og mikroorganismer, vil bli helt vanlig innen matvareproduksjon i Norge fremover.

Fordeler med å bruk UV-C og ozon:

  • ​Desinfiserer 99,9%
  • Grundig desinfeksjon
    omfatter hjørner, kroker, ventilasjon, vegg/tak, utstyr og overflater
  • Sparer miljøet og menneskelige ressurser
  • Slipper manuelle prosedyrer
  • Ingen kjemikalier og vann
  • Fjernstyrt
  • Datalogg

Kontakt oss for tilbud på løsningen – bli kvitt bakteriene i dag!

Brosjyre FLO-D

FLO-D Mini mark 2 – Fiskeindustrien

Egg og rugerier

Til mer informasjon om FLO-D Mini mark 2

Testing av FLO-D mini.

JIMCO AS i danmark står bak en av verdens mest effektive steriliseringsteknologier og Jimco Nor er forhandler av FLO-D mini mark 2, som er en svært effektiv løsning for å fjerne bakterier som for eksempel Listeria.