Miljøvennlige Løsninger

MAC500 – bryter ned micro-organismer og bakterier


Jimco Nor har spesialisert seg på å bekjempe virus, bakterier og lukt ved hjelp patentert UV-C og Ozon teknologi. En teknologi som i 1999/2000 ga Jimco EUs miljøprisen i kategorien ren teknologi  – ved hjelp av denne teknologien bekjempes en rekke luktgener og man får en redusert risiko for overføring av smittsomme sykdommer.

MAC500 avgir små mengder ozon som legger seg på alle overflater og bryter ned micro-organismer og bakterier. I konsentrasjon er det samme nivå (0.02 ppm) som ute i friluft og representerer ingen risiko. MAC500 egner seg for romstørrelser opp til ca 20 m2 (60 m3).

Bedre inneklima, bedre arbeid!

Et dårlig inneklima i rommet vi beveger oss i påvirker vår livskvalitet og helse negativt. Ubehagelig lukt kan i seg selv skape ubehag, men innendørs luftforurensning er også en kilde til hodepine, pusteproblemer, utmattelse og astma. Alle disse genene påvirker folks arbeid og konsentrasjon.

MAC500 er en god investering, som kan gi bedre livskvalitet og helse.


JIMCO produkter renser luften ved ozon produserende UV-C lys. UV-C lys reagerer med oksygen i luften og danner ozon. Ozon vil naturlig nedbrytes etter en periode avhengig av mengden av materiale som skal oksyderes (renses) og hvor mye UV-C lys som er til stede. Etter at ozon har reagert med organiske stoffer vender den tilbake til den opprinnelige form som er oksygen (O2). Denne metoden medfører at det ikke dannes nitrogenoksider (NOX) noe som skjer i den konvensjonelle fremstillingsmetode hvor ozon dannes ved hjelp av høyspenning.


Teknologien bak MAC500 gir nedsatt sykefravær. En vitenskapelig studie i Canada har påvist effekten av UV-C teknologi knyttet til inneklima. Undersøkelsen ble gjennomført blant 771 ansatte i et selskap og funnene er publisert i «The Lancet» 362 Vol, 29.11.2003. Resultatene viste entydig en reduksjon i sykefraværet på opp til 40% og en daglig økning i produktiviteten på opptil 10%.

MAC500 kan brukes overalt

MAC500 forbedrer inneklimaet hvor mennesker oppholder seg til daglig og er velgnet for bruk i bakteriebelastede miljøer.

  • MAC500 kan brukes kontinuerlig i oppholdsrom
  • MAC500 reduserer mengden av bakterier, virus og soppsporer

Lukt kan være vanskelig å bli kvitt


Selv om rommet er godt ventilert, kan det være vanskelig å fjerne lukt. Med MAC500 kan du permanent løse luktproblemer av ethvert slag og uten bruk av kjemikalier. Lukten kommer ikke tilbake med mindre kilden til forurensning fortsatt er til stede.

MAC500 fjerner ikke bare lukt fra luften, men også lukt som sitter i:

  • Tepper, gardiner, vegger og lignende.

I tillegg reduserer MAC500 mengden av bakterier, virus og soppsporer og er derfor spesielt egnet i alle rom der det er mange mennesker.

Ozon er ikke oppført i Environmental Protection Agency liste over farlige stoffer

Enkelt å installere!


MAC500 plasseres høyt i rommet – på en hylle, vegg eller tak.


Tekniske data:
UV lampe1×8 WDriftslampen 8000 timer
Spenning230VLengde310 mm
Strømforbruk25wHøyde90 mm
Romstørrelse60 m3Bredde90 mm
Ozonmengde   g/h0,0175 

Bruksområder

Eksempler på bruksområder – med MAC500:

HovedområdeAnvendelse
Sykehjem/PleiehjemKjøkken Vaskeri Skyllerom Oppholdsrom Beboerværelser
 
SkolerKlasselokaler Lærerværelser Gymsal
VenteværelserLege Tannlege Skadestue/akuttmottak Kiropraktor Dyrlege, etc.
Sykehus, psykiatriske klinikkerKjøkken Oppvask Skyllerom Oppholdsrom Beboerværelser
LandbrukLuktsanering i omkledningsrom
Bilforhandlere   Fjerning av: Røyklukt Lukt fra kjæledyr Mugglukt i brukte biler, etc. (Mac500 leveres også med 12 volt.)
 
HotellerKjøkken Oppvask Skyllerom Oppholdsrom Hotellværelser Tøyskap/rom Felles toalettrom, etc. Barer
Private virksomheterKontorlandskaper
BygningsmalereFjerning av lukt etter maling og lakkering
Offentlige toaletterLangs veier/motorveier Jernbanestasjoner I sentrum T-bane Museer messesentre, etc.