Miljøvennlige Løsninger

Velegnet for bruk i spesielt bakteriebelastede miljøer

Luftrenser med UV-C og ozonteknologi gir bedre innemiljø!

Jimco AS i Danmark har utviklet en ny og verdenspatentert type kompaktrenser basert på Fotolyseteknologi. Kompaktrenseren kommer i ulike modeller for å kunne løse lukt, mugg og bakterieproblemer kontinuerlig i alle tenkelige miljøer. Apparatet finnes i 3 størrelser, med benevnelse; MAC500, MAC500C, OZ 1000 og OZ 2000. Kompaktrenser-serien har en kombinert UV-C og ozonlampe, dette gjør at den både renser luften for lukt og dreper de bakterier, virus og soppsporer som finnes i luften. Kompaktrensere leveres for det meste i Proff-markedet, som blant annet bruker apparatene innenfor skadesanering og akutt luktfjerning etter brann og ikke minst til å fjerne sopp og mugg med ozon behandling. Kompaktrenserene har svært enkel installasjon og bruk. Det minste apparatet trenger ingen forkunnskaper eller instruksjon.

Dårlig inneklima

De som oppholder seg i rom med mugg har høyere risiko for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre overfølsomhetssykdommer. Det er derfor viktig at man ikke neglisjerer signaler om at inneklimaet ikke er godt. Bakterier kan være årsak til infeksjoner, influensa og dårlig lukter. Når bakterier gir forutseninger til å formere seg i ulike miljøer, øker risikoen for overføring av smittsomme sykdommer og dårlig lukt. 

Velegnet for bruk i spesielt bakteriebelastede miljøer

Enheten forbedrer inneklimaet hvor mennesker oppholder seg til daglig og er velgnet for bruk i bakteriebelastede miljøer.

Integrasjon i tak eller himling

For nye og eksisterende bygg kan vi levere en MAC-modell som er svært enkel å innstallere i taket eller himling i eksisterende og nye bygg. Ved å montere den i himling, og tilkoble strøm (220V) vil lufterenseren være i drift 24/7. Den vil fungere som en rist oppe i himling, og vil være en diskret installasjon. Slik oppnås effektiv luftrensing og et godt innemiljø helt fra starten og året rundt.

Les om Dokumentert effekt på virus MAC500.

Modeller

MAC500
MAC500 avgir små mengder ozon som legger seg på alle overflater og bryter ned micro-organismer og bakterier.
I konsentrasjon er det samme nivå (0.02 ppm) som ute i friluft og representerer ingen risiko. MAC500 egner seg for romstørrelser opp til ca 60 m3.

Les mer om MAC500 her.

OZ1000 og OZ2000
OZ1000 og OZ2000 fjerner mugg og sopp opptil 99.9 %.
Det vil mer effektivt desinfisere hjørner, sprekker og ventilasjonskanaler, kjølende overflater. Gir automatisk overflater desinfisering. Egner seg for romstørrelser fra 125-250 km3.

Les mer om OZ1000 og OZ2000 her.

Bruksområder

Forbedre inneklimaet på kontoret eller i arbeidsmiljøet? akkurat det er nemlig Mac500 spesielt godt egnet for.
Med denne kan du fjerne sigarettrøyk, mugglukt og andre micro organismer og bakterier, som skaper vond lukt i lokaler med luftmengde opp til 60 m³. Ved bruk av Mac500 i mindre rom, sikres ”ikke røykere” et behagelig og luktfritt inneklima. Mac500 avgir svært små mengder med ozon, som innebærer at det ikke er noen risiko å oppholde seg i nærheten av apparatet mens det er i virksomhet. Mac 500 egner seg derfor meget godt til for eksempel å forbedre forholdene for allergikere, personer med astma og lignende sykdommer.

Miljøvennlig og enkelt

Rensing med Jimco sine kompaktrensere er den mest miljøvennlige måten å fjerne lukt og rense luft med. Ingen avfallsprodukter og ingen kjemikalier som kan sjenere allergikere eller astmatikere – kompaktrenseren er enkel å flytte og skal bare kobles til en stikkontakt. 

Lampebytte etter 8000 driftstimer

Bestill ny lampe til MAC500/OZ1000