Miljøvennlige Løsninger

Mobil luftrenser for behandling av bil, båt og campingvogn

uten bruk av kjemikalier og vann

MAC500 – Brosjyre med bruksområder for MAC500 luftrensere

MAC 500c for Integrasjon i tak

Rens av bobil

Rens av Kjølerom

Fjern lukt i Treningstudio

Rens av lukt i båt

Bra Innemiljø – astma/kols

Innemiljø helse/sykehus

Innemiljø alders-og sykehjem

OZ 1000/2000 – Kraftigere luftrenser (Ingen dyr eller mennesker i lokalet samtidig)

OZ-brosjyrer for nedlasting

Rens av utleiebil

Rens av buss

Eliminer lukt i container

Eliminer lukt før salg av hus

OZ1000: Rene hotellrom, ren luft