Miljøvennlige Løsninger

UV-C teknologi og lukt

Vi er omgitt av lukter hele tiden og terskelen for lukt fra forurensning, produksjonsfabrikker og næringsmiddelproduksjon har gått kraftig ned siste årene. Vi snakker om lukt som kan oppfattes som sjenerende eller irriterende på den ene eller andre måten. Dette innebærer at vi ikke lenger ønsker at det skal lukte mat rundt oss, i nærmiljøet eller annen type lukt i hjemmet og på kontoret.

I mange sammenhenger har man, gjennom de siste 20 årene, benyttet parfymerte oljer, rengjøringsmiddel etc. for å kamuflere sjenerende lukt, både i kontorlokaler og spesielt i biler. Dette er ikke spesielt miljøvennlig og for allergikere kan dette virke svært ubehagelig og kan fremkalle allergiske reaksjoner.

UV-C og ozon er det kraftigste oksidasjonsmiddel man kan bruke for å bryte ned lukt og fjerne organisk forurensning

Når man skal fjerne lukt egner ozonbehandling seg svært godt og ved bruk av vår UV-C teknologi – også kalt FOTOLYSEOKSIDASJON, vil vi kunne redusere lukten med ca. 95 %. I mange større prosjekter vil vi kunne gi garanti for at vi fjerner lukten ved bruk av vår teknologi.

Et område hvor vår teknologi egner seg meget godt, er fjerning av «kloakklukt» eller hydrogensulfid. Våre beregninger som garantere at vi fjerner lukt, er basert på lang erfaring og forskning når det gjelder dimensjonering av antall UV-C lamper i f.eks. større industrielle anlegg. For å fjerne «luktgenet» på en permanent måte kreves det en individuell behandling i hvert enkelt tilfelle. Husk derfor at man i visse tilfeller kanskje må gjenta en behandling for å få fjernet lukten permanent og at anbefalte tider for behandling er basert på en generell oppfatning av når en lukt kan bli fjernet.

Fotolyseoksidasjon er 100 % miljøvennlig – ingen skadelig såkalt rest-stoffer eller kjemikalier.

Les om teknologien til JIMCO AS