Miljøvennlige Løsninger

Slik holdes Operaens ventilasjonsanlegg rent

– Etter mer enn 2 års drift kan man konstatere at ventilasjonskanalene begge steder er helt rene og fri for fett. I det ene anlegget, som er installert i kanalene over kjøkkenet behandler man 12 000 m3 luft pr time og den rensede luften blåses ut på siden av bygget, sier Terje Rustad, daglig leder i Jimco Nor AS til VVS-Forum.

Han påpeker at dette stiller store krav til renseeffekt, da Operabygget er kledd med hvit marmor og det neppe ville sett spesielt fint ut med brune renner av fettrester på den hvite marmoren.

– I ettertid har vi levert ytterligere et anlegg som renser lukt fra kompostanlegget Opera’n har installert i kjeller etasjen, sier han.

Han er glad for at Statsbygg er svært godt fornøyd med løsningen, som frem til nå fullt ut har tilfredsstilt krav til rensing og luktfjerning.

Fett i kanalene er et stort problem mange steder og kan være en kilde til brann. I tillegg er det svært kostbart å rense kanaler i ettertid for fett og annet organisk materiale som har fått feste seg gjennom årenes løp. Noen steder er det faktisk umulig å rense kanalen i ettertid på grunn av dårlig adkomst, sier Rustad.

Det er stor besparelse å installere UV-C lys i avtrekksluften i kjøkkenhetten, som gir et renere miljø, samt eliminerer brannfare over tid. I tillegg vil en slik installasjon også eliminere lukt til omgivelsene, som svært ofte er en kilde til irritasjon for omgivelsene.

Jimco Nor er agent i Norge for det danske firma Jimco AS, som har utviklet og patentert ”Fotolyseoksidasjon”. Dette er den mest miljøvennlige måten å fremstille ozon på og innebærer at man reduserer lukt til 95 prosent i de fleste tilfellene, når det gjelder installasjon av anlegg til storkjøkken.

Teknologien virker på den måten at UV-C lyset ødelegger proteinkjedene i fettet og deretter brytes det ned av ozonet som dannes via UV-C lyset. I løpet av 3-4 sekunder har man omdannet fettet til litt vann, litt CO2 og polymisert støv. Dette støvet er såpass fint at det kan blåses rett ut i friluft og er normalt ikke synlig for det blotte øye.

– Årlige driftskostnader er normalt lave. Anlegget krever normalt ettersyn 1-2 ganger pr år for sjekk av driftsstatus. UV-C lampene har en levetid på ca. 10000 timer, som i de fleste tilfellene innebærer bytte etter ca. 2-2 ½ år sier Rustad.

Jimco Nor AS har nå gjennom en årrekke spesialisert seg på å levere skreddersydde løsninger med UV-C lys sammen med Kro Produksjon AS, som er leverandør av blant annet kjøkkenhetter.