Miljøvennlige Løsninger

Serviceavtale og optimal drift av UV-anlegg

Jimco Nor har lenge hatt stor suksess med våre KPC løsninger til storkjøkken markedet og har et hundretalls med UV-installasjoner og KPC anlegg over hele Norge. Gjennom vårt etablerte servicekonsept som sikrer optimal drift året rundt, tilbyr vi serviceavtale for jevnlig tilsyn av ditt UV-anlegg. Fett i kanalene er et stort problem mange steder og kan samtidig være kilde til brann. I tillegg er det svært kostbart å rense kanaler i ettertid for fett og annet organisk materiale som har fått feste seg gjennom årenes løp.

Det kan gi store besparelser å installere UV-C lys i kjøkkenavtrekket (avtrekksluften), noe som vil gi et renere miljø samt eliminerer brannfare over tid. I tillegg vil installasjon eliminere lukt til omgivelsene, som ofte kan være en kilde til irritasjon for omgivelsene.

Gjennom serviceavtalen kommer vi ut for å sjekke UV- anleggets tilstand to ganger i året. Vi bytter ut lamper ved behov, eventuelle slitte deler og rengjør anlegget, samt kontrollerer UV-anlegget for feil eller mangler.

Lampebytte

Det må påregnes å skifte ut uv-c lamper i anlegget etter ca 12000 driftstimer, dette gjelder kun ved uavbrutt drift. Ved avbrudd i driften vil levetiden kunne bli kortere. Anlegget vil ikke fungere optimalt etter 12000 timers jevnlig bruk uten at lamper byttes.

Det er derfor viktig at vi sender ut en av våre teknikere en til to ganger årlig, for å gå over anlegget ut i fra vår omfattende sjekkliste. Vi gjør våre spesifiserte målinger av luft og temperatur, sjekker tilstanden for alle enheter i anlegget, bytter ut deler og kontrollerer også vifte/aggregat ved avtale om dette.

Hvis bedriften ikke har serviceavtale anbefaler vi å ta kontakt med oss i dag, så kan vi opprette en regelmessig avtale om vedlikehold av løsningen. Slik kan du være trygg på at UV- anlegget fungerer optimalt året rundt.

I praksis innebærer det at en av våre serviceteknikere kommer på besøk 2 ganger i året for å vedlikeholde anlegget, bytter ut slitte deler og lamper, rengjør og hele UV-anlegget kontrolleres for feil/mangler.

Vi har hundrevis av UV-anlegg over hele Norge og her følger vi opp med jevnlig tilsyn for optimal drift gjennom Jimco service avtale.

Ta kontakt med oss i dag for å tegne en serviceavtale, som vil sikre optimal drift og godt vedlikehold av løsningen.

Mer informasjon om Serviceavtale .

Les artikkel om Den Norske Opera i Oslo.