Miljøvennlige Løsninger

Pålitelige resultater – høy sensitivitet

Som kjent så finnes det en stor mengde bakterier og mikroorganismer på alle arbeidsflater og steder som vi benytter til daglig. Det kan være på kjøkkenet, arbeidsflater, spisesteder og WC. Med SystemSURE kan du måle og kartlegge bakterienivåer der du ønsker det. Vi leverer SystemSURE Plus som er et pålitelig og nøyaktiv apparat, programmet lastes ned fra nettet.

Renholdskontroll på 15 sekunder

SystemSURE Plus er både et pålitelig og nøyaktig måle-apparat og gir oversikt på bare noen få sekunder. Det er en løsning som kan finne alle typer bakterier og nivåer. Med ATP-systemet SystemSURE Plus, bruker du altså kort tid på å finne bakteriene og å få kontroll på bakterienivået – på denne måten oppnås effektiv renholdskontroll.
Apparatet er markedets minste og mest kompakte instrument og er utviklet med det siste innen avlesningsteknologi.

Rask og enkel renholdskontroll

Metoden benyttes daglig til hygienekontroll i bransjer som næringsmiddelindustri, havbruk, brønnbåter, sykehus, tannlegekontorer, storhusholdning og renhold.

Enkel metode – Sveip og mål!

Bestilling av SystemSURE Plus

Ta kontakt med oss for å bestille eller få et tilbud på testapparat.