Miljøvennlige Løsninger

ETV sertifisering er et kvalitetsstempel på Jimco sin UV-C teknologi

ETV sertifisering er et kvalitetsstempel på Jimco sin UV-C teknologi.

ETV Verification Statement document

Nå har 26 danske teknologibedrifter gjennomgått en ETV sertifisering og dermed fått dokumentasjon på at deres teknologi fungerer. Siste teknologien som ble godkjent er JIMCO KPC (Storkjøkkenløsninger) fra JIMCO A/S i Danmark.

I en bransje preget av økt konkurranse har adm. direktør Jimmy Larsen, hos Jimco A/S Danmark, lenge etterlyst muligheten for å få dokumentasjon på teknologiens virkningsgrad og effektivitet.

Jimco A/S har gjennom en lang periode gjennomført en testprosess hos DANETV (Dansk Center for Verifikasjon av Klima- og Miljøteknologier) i samarbeid med FORCE Technology testsenter.

Environmental Technology Verification (ETV) er en uavhengig dokumentasjon hvilket viser at et klima- eller miljøteknologisk produkts virkningsgrad, lever opp til leverandørens spesifikasjoner. En ETV sertifiseringen gir bedriften muligheter å dokumentere sine løsningers effektivitet på hjemmemarkedet og i utlandet.

Teknologien og produktet

I tett samarbeid mellom DANETV testsenter FORCE Technology og Jimco ble det gjennomført en verifikasjon av UV-C teknologien, til reduksjon av olje og fettavlagringer, samt emisjon av partikler og lukt fra avtrekk på storkjøkken. Teknologien er basert på effekten fra ultrafiolett stråling, som dels bryter ned organiske stoffer og dels har en betydelig desinfiserende effekt på sopp, bakterier og virus.

Gir store salgs og markedsføringsmuligheter.

Ifølge lederen av DANETV testsenter hos FORCE Technology, Marianne Keyed Ørbek, gir en ETV sertifisering ikke bare leverandøren og produsenten et bevis på deres produkts virkningsgrad og effektivitet, men den vil også fungere som en døråpner internasjonalt i markedsførings- og salgssammenheng da den anses som et dokumentert kvalitetsstempel.

Jimco Nor AS i Norge er representant for Jimco AS sine løsninger i Norge og Sverige og dette gir oss en sterk konkurransemessig fordel i markedet, uttaler daglig leder Terje Rustad – og selvfølgelig en trygghet for alle våre kunder.

Du kan lese mere om DANETV og alle de sertifiserte produkter/teknologier her . Den Europeiske nettsiden finner du her.

For ytterligere opplysninger kontakt Daglig leder Terje Rustad.

Gå til JIMCO AS Tester/dokumentasjon