Steinkjer tankanlegg

UV-C lys teknologi fra Jimco Nor – sikrer effektiv og miljøriktig desinfeksjon.

For tre år siden klaget naboene til Steinkjer tankanlegg på dårlig lukt fra tankene i Bogen. Nå har Veidekke Industri fått på plass et renseanlegg som skal fjerne den sjenerende lukten fra virksomheten på tankanlegget.