Stopp spredningen av Virus med MAC500

Coronaviruset var kjent for å spre seg raskt fra menneske til menneske og antall smittede økte daglig over hele verden under pandemien. Myndighetene stengte fabrikker og miljøer hvor det samlet seg store folkemengder. Dette for å unngå smittespredning.

Jimco AS er firmaet bak noen av verden mest enestående løsninger innen rensing og sterilisering av luft og miljøer – over hele verden. Med en bred portefølje for å bekjempe spredning av coronavirus og andre typer virus.

Jimco`s teknologi er basert på UV-C og ozon, som er en naturlig måte å redusere og eliminere uønskede bakterier og virus på.

Vi har ulike løsninger og effektive produkter avhengig av hvilket område som skal behandles med vår teknologi.

JIMCO MAC500

  • Reduserer mengden bakterier, virussykdom, mugg og sopp i rommet uten å produsere NOx.
  • Reduserer luftforurensning innendørs og eliminerer kilden til hodepiine, luftveisproblemer, tretthet, astma og KOLS.
  • Er designet for å effektivt reduseree spredningen av enhver sykdom i rom og områder
    der hvor folk oppholder seg.
  • Må plasseres så høyt som mulig i rommet og dekker et område på 60 m3.