Miljøvennlige Løsninger

MAC500 – hindrer spredning av virus

Coronaviruset var kjent for å spre seg raskt fra menneske til menneske og antall smittede økte daglig over hele verden under pandemien. Myndighetene stengte fabrikker og miljøer hvor det samlet seg store folkemengder. Dette for å unngå smittespredning.

Jimco AS er firmaet bak noen av verden mest enestående løsninger innen rensing og sterilisering av luft og miljøer – over hele verden. Med en bred portefølje for å bekjempe spredning av coronavirus og andre typer virus.

Miljøvennlig UV-C og ozon teknologi

– en naturlig måte å eliminere uønskede bakterier og virus

JIMCO`s MAC500 – Er designet for å effektivt reduseree spredningen av enhver sykdom i rom og områder
der hvor folk oppholder seg.

  • Reduserer mengden bakterier, virussykdom, mugg og sopp i rommet uten å produsere NOx.
  • Reduserer luftforurensning innendørs og eliminerer kilden til hodepiine, luftveisproblemer, tretthet,
    astma og KOLS.
  • Må plasseres så høyt som mulig i rommet og skal dekke et område på ca 60 m3.

Vi tilbyr ulike produkter avhengig av hvilket område eller behov som skal behandles med vår teknologi. Ta kontakt på info@jimco.no.