Vi leverer komplett UV anlegg og kjøkkenhetter i alle størrelser til markedets beste pris.

Jimco Nor AS opplever økende etterspørsel etter sine KPC løsninger, fordi blant annet kravet til rensing etter hvert har blitt langt større og ikke minst at tradisjonelle filter løsninger må behandles som spesialavfall.

Jimco Nor AS har derfor inngått et samarbeid med en kjøkkenhette produsent  – for å kunne levere komlett UV anlegg og kjøkkenhetter i alle strørrelser med 3- 4 ukers leveringsstid med tekniske luftberegninger og tegninger.